Termeni și condiții


 
 1. INTRODUCERE

Proprietarul site-ului este NUTRIBALANCE MED S.R.L. cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, str. Daniel Danielopolu nr. 36, parter, biroul nr.2, apartament 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5902/2018, având cod de identificare fiscală 39267861 ("Nutribalance").
Site-ul http://nutribalance.ro/ este întreținut și administrat de I.T.C. INSTITUTUL PENTRU TEHNICĂ DE CALCUL SA și/sau de parteneri sub-contractați ai acesteia.
Produsele și serviciile comercializate prin intermediul acestui site nu sunt destinate revânzării.
Folosirea site-ului http://nutribalance.ro/ este echivalentă cu citirea, înțelegerea și acceptarea de către utilizator a tuturor termenilor și condițiilor, dar și a tuturor prevederilor și a politicilor siteului.
Recomandăm tuturor utilizatorilor site-ului http://nutribalance.ro/ citirea cu atenție a acestora.
Nutribalance își rezervă dreptul de a modifică și actualiza oricând conținutul acestui site, fără o notificare prealabilă trimisă clienților. Clienții acceptă în mod expres și implicit ca simplă utilizare sau accesare a serviciilor oferite de către Nutribalance înseamnă acceptarea deplină și necondiționată a condițiilor și politicilor site-ului, împreună cu orice alte modificări ce pot surveni ulterior.
 
 1.   DEFINIȚII ȘI TERMENI
Vânzător – Nutribalance.
Cumpărător/Client – poate fi orice persoană fizică care are o vârstă de peste 16 ani, o persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont pe Site și efectuează o Comandă.
Utilizator – orice persoană fizică care are o vârstă de peste 16 ani sau o persoană juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.
Cont – secțiunea din conținutul Site-ului formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Utilizator/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscal, etc.). La crearea contului de pe site, Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse sunt corecte, complete și actualizate.
Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze; 
Site – magazinul online găzduit la adresa web https://nutribalance.ro și subdomeniile acestuia.
Comandă – un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
 
Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului că urmare a Contractului încheiat.
Contract – acesta este reprezentat de contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
Conținut – este reprezentat de:
 1. toate informațiile care se regăsesc pe Site și care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 2. conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 3. orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 4. informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 5. informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada, dacă va fi cazul;
 6. date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.
 
Review – este reprezentată de o evaluare scrisă realizată de deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.
Comentariu – apreciere sau observație, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.
Întrebare – formulă de adresare către alți Utilizatori/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectivă.
Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/ Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagină unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/ Cumpărător unui alt Utilizator/Cumpărător în cadrul unei discuții.
Document – prezentele Termene și Condiții.
Comunicări Comerciale – se referă la orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Nutribalance, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
 
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
 
 1.  DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

După efectuarea Comenzii, Vânzătorul va transmite o notificarea către Cumpărător, aceasta având rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

În considerarea unor motive temeinic justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. În cazul în care modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pus la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Nutribalance de a contacta Cumpărătorul.

Prin utilizarea formularului de contact, Cumpărătorul permite Nutribalance să contacteze Cumpărătorul prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS).

Nutribalance își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură, care nu au legătură cu produsele/serviciile prezente pe site sau cu un contract încheiat cu un Cumpărător, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS, etc).

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor stă la baza Contractului încheiat cu persoană Cumpărătorului, Cumpărătorul având obligația să le studieze înainte de plasarea unei Comenzi.
 
 1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii este permis oricărui Cumpărător.

În cazuri temeinic justificate Nutribalance își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza comportamentului sau a activitățîi Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Nutribalance. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul se poate adresa Nutribalance, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mai sus menționate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site sau în prezentul Document. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru această.

Nutribalance poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

În situația plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Nutribalance poate publică pe site informații despre produse, servicii și/sau promoțîi practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Nutribalance are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Cumpărătorului.

Nutribalance poate limita unuia sau mai multor Cumpărători, capacitatea de achiziționate a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat.

În descrierea produselor și/sau serviciilor Nutribalance își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc.) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

În ciuda eforturilor Nutribalance, având în vedere numărul mare de produse existente pe site, unele produse pot avea prețuri incorecte, afișate în mod eronat sau pot reprezenta greșeli umane. În aceste condiții, întotdeauna se consideră ca preț final, prețul acceptat de către Nutribalance în urmă generării facturii. Excepție făcând situația în care, în urma unei convorbiri cu persoana Cumpărătorului, se ajunge la altă rezoluție. Pentru orice astfel de problemă, Nutribalance va anunța Cumpărătorul prin oricare dintre metodele de contact furnizate de către acesta.

 
 1.         CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
 
Vânzătorul are posibilitatea de a cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
 
 1.        DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
 
 Întregul Conținut al site-ului http://nutribalance.ro/, astfel cum este definit în prezentul Document, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, se află în proprietatea exclusivă a Nutribalance, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
 
Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original Nutribalance, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Nutribalance asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Nutribalance.
 
Orice Conținut la care Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Nutribalance și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Nutribalance cu referire la acel Conținut.
 
Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului Document.
 
În  situația în care Nutribalance conferă Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza în baza unui acord distinc, un anumit conținut, la care Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Nutribalance pentru respectivul Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
 
Niciun Conținut transmis către Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Nutribalance și/sau al angajatului/colaboratorului Nutribalance care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care această există, față de respectivul conținut.
 
Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau prin acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
 
 1.     COMANDĂ ONLINE. COMANDĂ TELEFONICĂ
 
Cumpărătorul poate efectua o comandă pe site-ul http://nutribalance.ro/ fără a fi condiționat de crearea unui cont. Cumpărătorul poate renunța la contul creat oricând, comunicând acest lucru prin email la adresa contact@nutribalance.ro.
 
Cumpărătorul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comandă efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs este disponibil pentru achiziție în măsură în care există pe stoc. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine rezervarea automată a respectivului produs.
 
Prin finalizarea comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.
 
Prin finalizarea comenzii Cumprătorul consimte că Nutribalance poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Nutribalance și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.
 
Nutribalance poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele situații:
 
 1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plăți online;
 2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plății online;
 3. datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;
 4. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel Vânzătorul și/sau partenerii acestuia;
 5. realizarea a mai mult de o încercare de livrare consecutivă, eșuată;

Clientul poate renunță la o comandă efectuată, în condițiile prezentului Document și sub rezervă dispozițiilor legale aplicabile;
 
În cazul în care Clientul renunță în cadrul termenului legal de retragere din contract, la o comandă efectuată, pentru care plata a fost efectuată cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a virat sumele achitate în contul Nutribalance, suma această va fi returnată de către Nutribalance în maximum 14 zile calendaristice de la data la care aceasta din urmă a luat la cunoștință acest fapt, în contul IBAN indicat în scris de către Client.
 
În cazul în care un produs comandat de către Client, efectuând în prealabil o plată cu card bancar nu poate fi livrat de către Nutribalance, din culpă sa sau din culpa unui terț, Nutribalance va informa clientul asupra acestui fapt și va depune toate diligențele legale pentru recuperarea sumei și returnarea în contul Clientului, în termen de 14 zile lucrătoare de la recuperarea acestei sume, dacă recuperarea se impune.
 
Clientul nu are dreptul și posibilitatea de a modifica conținutul unei comenzi după ce aceasta a fost pregătită sau expediată.
 
Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligăție contractuală din partea Nutribalance, fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urmă încălcării acestora.
 
În cazul în care un Cumpărător își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment își păstrează datele definite/acceptate de către Cumpărător după momentul efectuării modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

Comanda reprezintă oferta Nutribalance de cumpărare. Rețineți că e-mail-ul de înregistrare a comenzii (primul email pe care îl primiți după finalizarea comenzii pe site) nu trebuie considerat acceptarea finală a comenzii dumneavoastră de către Nutribalance;
 
Acceptarea comenzii dumneavoastră se face în momentul în care vă notificăm pe e-mail că am expediat produsul/produsele și am generat și trimis factură în format electronic. 
 
Disponibilitatea unui Produs va fi afișată pe Nutribalance după cum urmează:
 1. “în stoc” – produse care sunt fizic în depozitul Nutribalance;
 2.  “stoc limitat” – mai puțin de 3 produse în  depozitul Nutribalance;
 3. “în stoc furnizor” – Produsul nu este disponibil în stocul Nutribalance. Dacă înregistrezi o Comandă pentru un Produs care are în dreptul lui “în stoc furnizor”, termenul de livrare a comenzii se mărește la minimum 72h. În cazul în care produsul nu va fi disponibil nici la furnizor, un operator Nutribalance te anunță telefonic sau prin email de acest lucru, iar comandă se va procesa NUMAI după răspunsul tău.
 4. “la comandă” – Bunul nu este disponibil în stocul Nutribalance și pentru moment nu avem informații despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Dar, dacă înregistrezi o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “la comandă”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului în stocul furnizorului și te va contacta că să îți comunice disponibilitatea Bunului.
 5. “produs indisponibil” – Produsul nu este disponibil în stocul Nutribalance.
 
 Comandă telefonică. Cumpărătorul are posibilitatea de a plasa comenzi telefonice.
 
 1.  LIVRAREA COMENZILOR

Livrarea către Cumpărător a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată prin intermediul unei firme de curierat rapid. Firma de curierat rapid, prelucrează date cu caracter personal ale Cumpărătorului Nutribalance, exclusiv pentru prestarea serviciilor de transport a produselor achiziționate de aceștia de pe website-ul companiei și numai cu respectarea întocmai a prezentului Document. De asemenea, terțîi parteneri ai firmei de curierat rapid, mandatați pentru îndeplinirea serviciilor de transport, care procesează date cu caracter personal ale Cumpărătorilor Nutribalance, sunt ținuți la respectarea întocmai a termenilor și condițiilor legii cu privire la siguranță prelucrării datelor cu caracter personal și a prezentului Document. În acest sens, firma de curierat rapid poate contacta Cumpărători Nutribalance prin orice mijloc de comunicare (e-mail, telefon, SMS) în limitele și în scopul prevăzut în prezentul articol.
 
Livrările se vor efectua, în medie, în 1-2 zile lucrătoare de la efectuarea comenzii, atunci când TOATE
produsele comandate au disponibilitatea ”în stoc”, și în 3-5 zile lucrătoare pentru comenzile în care
cel puțin 1 produs din cele comandate se află ”în stoc furnizor”. În cazul în care produsul va fi livrat cu
depășirea termenului sus menționat, Nutribalance va informa Clientul prin E-mail sau Telefonic în
termen de 7 zile de la lansarea comenzii, iar Cumpărătorul poate renunța la comandă, fără a avea
dreptul de a solicită daune interese. 
 
Nutribalance livrează în orice localitate din România.
 
Estimările de livrare sunt bazate pe intervalele comunicate de firmele de curierat colaboratoare, însă Nutribalance nu poate garanta un termen sau interval de livrare. Nutribalance va încerca de fiecare dată să anunțe Cumpărătorul atunci când există posibilitatea întârzierii livrării, ori printr-un mesaj în header-ul website-ului, ori prin contactare telefonică sau prin email.
Expedierea comenzilor cu livrare națională se face prin intermediul firmelor de curierat URGENT-CARGUS și TNT.
 
 1.      REFUZUL RECEPTIONARII COLETULUI ȘI RETURNAREA PRODUSELOR
 
Cumpărătorul Nutribalance poate refuza recepționarea coletului ce conține produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, sau, după caz, poate returna produsele, în următoarele situații:
 1. Coletul prezintă deteriorări severe;
 2. Produsele au fost livrate / facturat greșit;
 3. Produsele prezintă defecte de fabricație;
 4. Produsele nu corespund descrierii;
 
Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Nutribalance că renunță la cumpărare, cu respectarea termenului de 14 zile calendaristice de la primirea produsului conform prevederilor OG 34/2014 și cu condiția nedesigilarii coletului.
 
Clientul se obligă să notifice Nutribalance intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/fax/etc) în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor.
 
Clientului care a notificat Nutribalance îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la
care a făcut referire vor fi returnate în maxim 14 zile calendaristice, în caz contrar, Nutribalance,
considerând cererea nefondată/invalidă poate refuza returul.
 
În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 zile calendaristice de la confirmarea returului, iar rambursul se va face doar în contul bancar al Cumpărătorului, indiferent de modalitatea de plata din comandă plasată.
 
În cazul înlocuirii produsului, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.
 
Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând, dar nelimitandu-se la transportul produselor,
achitată de către Cumpărător, nu se rambursează.
 
În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către Cumpărător
excepție făcând situațiile prezentate mai sus, precum și în cazul lipsei conformitățîi, situație în care
Nutribalance va suportă contravaloarea transportului. 

Produsele achiziționate că pachet se acceptă la retur numai în formă inițială, adică toate produsele conținute în pachetul returnat trebuie să fie intacte, sigilate.
 
Produsele desigilate nu se acceptă pentru returul.
 
În situația în care un colet care a fost expediat de Nutribalance nu este acceptat de către destinater,
fără un motiv invocat și fără anunțarea în prealabil prin orice modalitate de contact: telefon, email,
suport etc se va dispune următoarea măsură, respectiv în contul de client asociat comenzii
returnate va rămâne activă doar modalitatea de plată online cu cardul pentru următoarele
comenzi plasate.
 
 1.         CONFIDENȚIALITATE
 
Nutribalance va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați.
Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul
Document.
 
Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe
părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil
scris al Vânzătorului.
 
Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces
nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și
distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza
liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați
trimis prin intermediul Site-ului. Nutribalance nu va constitui subiect de obligații referitoare la
confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest
sens.
 
 1.         COMUNICĂRI COMERCIALE

În momentul în care Utilizatorul își creează un Cont pe Site, acceptă Documentul (Termeni și
Condiții) și bifează opțiunea de Abonare la Newsletter, se va consideră că și-a exprimat acordul cu
privire la primirea de newslettere din partea Nutribalance, transmise prin poștă electronică (e-mail).
 
Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat
Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informațîi generale și tematice inclusive
informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:
 1. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător; sau
 2. prin contactarea Vânzătorului.
 
De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom
folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în
urmă acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare, ci
doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor
fi asociate cu identitatea dvs. și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la
utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea
link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea Nutribalance.

 
 1.         FACTURARE – PLATA 
 
Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului http://nutribalance.ro/ includ T.V.A.
conform legislației în vigoare.
 
Prețul, modalitatea de plata și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va
emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind
să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
 

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii
vândute de Nutribalance, precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, exclusiv în format
electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de
e-mail menționată de Cumpărător în Contul sau. 

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și
actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele
aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prețul Bunurilor și Serviciilor nu includ costul transportului. Acesta va fi adus la cunoștința
Cumpărătorului la momentul plasării Comenzii.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format
electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.
 
Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile Nutribalance și nici nu
vor fi stocate de către Nutribalance, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă
entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei
identitate Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
 
Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat
pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de
acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de
securitate (de ex.: să conțînă cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și
caractere speciale).
 
 1.         TERMEN DE VALABILITATE
 
Termenul de valabilitate este conform cu informațiile menționate pe etichetele Produselor, cu
strictă respectare a condițiilor de depozitare și de manipulare.
 
 1.          TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR
 
 Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea. Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).
 
 1.         RĂSPUNDERE
 
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță
parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform
Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special
pentru pierderea acestora.
 
Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru
menținerea confidențialitățîi datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului,
și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin
intermediul Contului său.
 
Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul/
Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima
versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la data creării Contului și/sau
utilizării conținutului și/sau la dată plasării Comenzii.
 
Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifică periodic Termenele și Condițiile Site-ului
pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice
modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la
momentul afișării în Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată
a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.
 
 1.             SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Scrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori
/Cumpărători, în secțiunile destinate. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se
vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.
 
În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/
Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată territorial
și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifică, adapta, publică, traduce, distribui și de
a afișa acest conținut.
 
Fiecare Utilizator/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în
secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:
 
 1. să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimbă (preț sau oferte promoționale) sau informații care țîn de modul desfășurării Comenzii;
 2. să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
 3. să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Cumpărător;
 4. să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare va fi înscrisă în secțiunea destinată;
 5. să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 6. să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informațîi despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 7. să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
 8. să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;
 9. să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul că mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/ Cumpărător
ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu
atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni și Condiții Site.
 

În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își
rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Cumpărătorului de a înscrie Review
uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review
uri”.
 
 1.             PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
Te rog să parcurgi Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.
 
 1.             FOLOLSIREA COOKIE-URILOR
 
Vezi Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.
 
 
 1.              PROCEDURA DE REZOLVARE A RECLAMAȚIILOR

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei
comenzi, aspecte legate de comandă efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie
telefonic, prin email la adresa contact@nutribalance.ro;
 
Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată
cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
 
Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare,
media, discuțîi la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate
pentru prejudiciul de imagine adus Nutribalance prin aceste acțiuni.
 
 1.            FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca
vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
 
 1.           LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
 
Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din Municipiul București.
            De asemnea, pentru soluționare on-line a litigiilor rezultate din tranzacționarea on-line, se poate folosi platforma de soluționare on-line a litigiilor regăsită pe site-ul https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO%C2%A0.
 
            De asemenea, aveți dreptul de a informa Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”) despre eventualele nemulțumiri la adresa produselor/serviciilor nostre, regăsind datele ANPC pe site-ul https://anpc.ro/.