Confidențialitate

  
         

Vă mulțumim că ați accesat site-ul nostru.
Politica de confidențialitate descrie modalitatea în care utilizăm informațiile personale colectate pe acest site. Va rugăm să citiți politică de confidențialitate înainte de a utiliza site-ul sau de a completă date personale.
Prin utilizarea acestui site, acceptați practicile descrise în politica de confidențialitate. Practicile pot fi modificate, însă modificările vor fi afișate și se vor aplica doar activităților și informațiilor viitoare, nu retroactiv. Va încurajăm să parcurgeți politicile de confidențialitate de fiecare dată când vizitați site-ul pentru a va asigura că înțelegeți modalitatea în care datele personale pe care le oferiți vor fi utilizate. De asemenea, va încurajăm să citiți secțiunea intitulată “Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

Notă: practicile de confidențialitate descrise în politica de confidențialitate de mai jos se aplică doar acestui site. În cazul în care accesați alte site-uri, va rugăm să parcurgeți politicile de confidențialitate afișate pe site-urile respective.

NUTRIBALANCE MED S.R.L. cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, str. Daniel Danielopolu nr. 36, parter, biroul nr.2, apartament 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5902/2018, având cod de identificare fiscală 39267861 ("Nutribalance" sau "Societatea") proprietar şi administrator al http://nutribalance.ro/, respectă dispoziţiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfăşurarea întregii sale activităţi şi acordă respect, încredere şi confidenţialitate, oferind securitate tuturor informaţiilor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru.


Nutribalance ține la confidențialitatea informațiilor vizitatorilor site-ului http://nutribalance.ro/ și a persoanelor ale căror informații personale le primește prin plasarea de comenzi și cu ocazia altor servicii conexe.
Această politică de confidențialitate explică modul în care Societatea colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului și nu numai, în desfășurarea activităților sale privind operarea și livrarea serviciilor și a produselor asigurându-vă totodată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

I. DATELE NOASTRE DE CONTACT:
Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informații din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:


Denumire completă: NUTRIBALANCE MED S.R.L
Adresă sediu social: Bucureşti Sectorul 1, str. Daniel Danielopolu nr. 36, parter, biroul nr. 2,   apartament nr.1;
Adresă de email: dpo@nutribalance.ro


II.  RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII:
Nutribalance, în activitatea sa de prelucrare a datelor cu caracter personal, se supune întotdeauna următoarelor principii:

 1. Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoană vizată („legalitate, echitate și transparență”);
   1. Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
   2. Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
   3. Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualiză; luăm toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
   4. Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar  („limitări legate de stocare”);
   5. Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumenavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
 2. Prelucrarea are loc în concordanță cu respectarea drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată;
 3. Datele dumneavoastră nu sunt transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul
în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor
cu caracter personal.
III. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:
Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră, pe care ni le transmiteți în mod voluntar, date tehnice colectate de la toți utilizatorii site-ului, informații colectate prin intermediul serviciilor noastre, informații pe care le colectăm de la terțe părți, care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date:

 
 1. Detalii personale: e-mail, nume, prenume, telefon, sex, cetăţenie, adresă de domiciliu/ reşedinţă;
 2. Date privind imaginea: date de geolocalizare, imagini/înregistrări video, (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); 
 3. Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, solicitarea unei oferte, sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 4. Date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); dată de la care cardul bancar este valabil; dată expirării cardului bancar, cod client;
 5. Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le poștăţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice;
Colectăm informații personale identificabile menționate mai sus, precum nume, adresa poștală, adresa de e-mail, etc., în cazul în care acestea sunt oferite voluntar de vizitatorii noștri. Aceste informații sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cerințelor dumneavoastră specific și doar în cazul în care ne acordați permisiunea, în scopuri precum adăugarea dumneavoastră în lista noastră de corespondență.
Prin accesarea contului dumneavoastră și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru acțiunile ce derivă din utilizarea contului dumneavoastră. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erori ce derivă din neglijență utilizatorilor privind securitatea și confidențialitatea contului și a parolei.
Astfel, vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite atunci când, de exemplu:
 1. Ne vizitați la sediul nostru, ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare;
 2. Ne transmiteți o solicitare de colaborare sau un răspuns la solicitarea de colaborare, ne transmiteți o cerere de colectare a deșeurilor;
 3. Solicitați/cumpărați sau utilizați oricare din serviciile/produsele noastre;
 4. În vederea încheierii/executării unui contract;
 5. Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 6. Ne contactați prin diverse canale pentru a solicită informații în legătură cu serviciile noastre; de ex. atunci când alegeți să le oferiți prin intermediul site-uluin http://nutribalance.ro/ inclusiv atunci când ne trimiteți un e-mail care pune o întrebare – acesta se înregistrează pentru a vă răspunde solicitării;
 7. Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 8. În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: avocați, consultanți, contabili, etc.;
 9. Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 10. Primim și înregistrăm în mod automat informațiile din jurnalele de server din browser-ul dumneavoastră, atunci când utilizați site-ul http://nutribalance.ro/ Putem folosi o varietate de metode, inclusiv “cookie-uri” pentru a colecta aceste informații. Informațiile pe care le putem colecta prin aceste metode automatizate pot include, de exemplu, adresa dvs. de IP, tipul de browser utilizat, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-ul nostru, durata și frecvența vizitelor dvs. pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru – a se vedea secțiunea de Cookie-uri de mai jos.
Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu faceți obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

IV. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:
 1. Pentru prestarea serviciilor noastre. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea de comercializare de produse și servicii, pentru a da curs cererilor formulate de autoritățile competențe care ne supraveghează și reglementează activitatea.
 2. Facturare și relații cu clienții. Pentru a vă factura achiziționarea serviciilor noastre, pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt eronate, pe cale să expire sau nu putem încasa plata, pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu serviciile noastre;
 3. Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţîi şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţîi; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
 4. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, raportare, ţinerea evidenţelor și a altor obligațîi pe care legislația ni le impune.
 5. Îmbunătăţirea serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre în vederea îmbunătățirii acestora, soluţionarea sesizărilor/reclamațiilor dumneavoastră înregistrate pe site-ul Societății http://nutribalance.ro/,- gestionarea corespondenței uzuale cu partenerii contractuali etc., controlul accesului vizitatorilor în sediul Societății;
 6. Supravegherea spațiilor conform dispozițiilor legale. Sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor aferente căilor de acces, zonelor cu valori, pentru pază și protecția bunurilor și personalului aflat în acele spații etc.
 7. Comunicări de marketing. În măsura în care v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent prin orice mijloace (de exemplu, e-mail, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) privind noutăţile referitoare la serviciile disponibile, oferte cu privire la acestea, abonare la newsletter sau furnizarea altor informații care v-ar putea interesa. Puteți controla permisiunile dvs. de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment pe web site-ul nostru http://nutribalance.ro/, sau folosind detaliile de contact din secţiunea ”Cum ne puteți contacta” de mai sus.
V. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
”Nutribalance” va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite în considerarea cel puțin a unuia din următoarele temeiuri:
 1. Consimțământul – în cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, Societatea obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 2. Încheierea/executarea unui contract – prelucrarea este necesară pentru executarea de către Societate a unui contract la care persoană vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. De exemplu în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii solicitate, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră.
 3. Obligație legală – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligațîi legale care îi revine Societății. De exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare a dosarelor privind serviciile prestate, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii, sau a altor obligaţii legale.
 4. Interes legitim – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate. De exemplu, în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre. 
 5. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
VI. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații însă, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.
Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu puțință, iar în continuare vom prezența categoriile de astfel de destinatari:
 1. Autorități competențe, operatori de servicii de transport., firme de contabilitate și audit, avocați, resurse umane, parteneri contractuali, furnizori de servicii, colaboratori către care am externalizat servicii etc. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne asigurăm că destinatarul asigură un standard înalt de protecție a datelor cu caracter personal.
 2. În cazul activităților de prelucrare a datelor făcute de un terț prestator/furnizor/partener/intermediar pentru Societate în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între Nutribalance și terțul respectiv (care are calitatea de persoană împuternicită din punct de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și includ o serie de clauze specifice, prin care terții respectivi oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor mășuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.
 3. Destinatari pentru care ne solicităţi sau ne daţi acordul în acest sens sau persoane care pot demonstra că deţîn autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 4. Orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru;
 5. În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvoltă activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unul dintre activele transferate - în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.
 6. Este posibil să comunicăm informații către agenții guvernamentale sau alte companii care ne ajută în prevenirea fraudei sau în investigații. Este posibil să comunicăm informații: (1) când acestea sunt premise sau obligatorii prin lege sau (2) în activitatea de protetie sau prevenire a fraudelor existente sau potențiale sau a tranzacțiilor neautorizate; sau (3) în investigarea fraudelor comise. Nu oferim informații către aceste companii în scop de marketing.
VII. CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ
Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.
Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de prestarea serviciilor noastre vor fi stocate pe o durata de 3 ani de la încetarea contractului de prestări servicii încheiat cu Societatea. 
Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.
Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice în conformitate cu legislația în vigoare.
Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus.
Cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel și a celor exemplificate mai sus, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existenței unui contract între dumneavoastră și Nutribalance plus o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia.
Depunem eforturi pentru a ne asigura că datele sunt păstrate în siguranță. Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.
Ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Societății noastre.
Pentru această, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.
Prelucrarea în scop de marketing va avea loc pe durata existenței consimțământului. În situația în care nu mai doriți că datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing, vă puteți retrage consimțământul de marketing, iar datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop din momentul retragerii.
În măsura în care este posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să nu permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.


VIII. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITĂ
Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:
 1. Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.
 2. Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicită informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursă din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.
 3. Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte.
 4. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. Nutribalance urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, și dacă:
  1. datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
  2. vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavostră particulară;
  3. datele dumneavostră au fost prelucrate ilegal;
  4. datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;
  5. cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare:
  6. pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
  7. pentru a ne conformă unei obligații legale pe care o avem;
  8. în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
  9. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 5. Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Puteți  obține  din  partea  noastră  restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
  1. contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifică corectitudinea,
  2. prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
  3. nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicități pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau
  4. vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.
 6. Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, că datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicități că noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații/clinici.
Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: (a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, (b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;(c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și (d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).
Dreptul că datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.
 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling). Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale față de dumneavoastră sau care să vă afecteze în mod semnificativ.
Acest drept nu se va aplică în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:
este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoană vizată̆ și Societate;
b) este necesară prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică̆ Societății și care prevede, de asemenea, mă̆șuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit;
În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, Societatea are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră, cel puț̦în dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană̆ din partea Societății, de a vă exprimă punctul de vedere și de a contesta decizia.
 1. Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face această în orice moment, cel puțin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 2. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am preferă să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):
Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;
Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212
Fax:  +40.318.059.602;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 
 1. Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate că urmare a prelucrării datelor sale cu carcater personal cu nerespectarea prevederilor acestuia și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formulă  plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Societății.

Pentru a exercită unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completă pentru a solicită exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.
Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.
În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acordă accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.
În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.


IX. COOKIE-URI
Acest site poate utiliza cookies și tehnologie de tracking în funcție de funcționalitățile oferite. Cookie și tehnologia de tracking sunt utile în a colecta informații precum tipul browserului și al sistemului de operare, cuantificarea numărului de utilizatori ai site-ului, înțelegerea modalității în care vizitatorii utilizează site-ul. Cookies pot fi de folos în customizarea site-ului pentru vizitatori. Informațiile personale nu pot fi colectate prin cookies și alte tehnologii de tracking. Totuși, în cazul în care ați oferit anterior informații personale identificabile, cookies pot fi legate de aceste informații. Informații agreate de cookies și tracking pot fi communicate unor terțe părți.

Pentru mai multe informații accesați Politica noastră de Cookies.

X. RESPONSABILITĂȚI PRIVIND SECURITATEA DATELOR
Datele dumneavoastră personale identificabile sunt păstrate în siguranță. Doar angajații, agenții și contractorii autorizați (care și-au exprimat acordul să păstreze informația în siguranță și cu caracter confidențial) au acces la aceste informații. Toate emailurile și notificările de pe acest site trimise în scopuri de marketing va permit să optați pentru a nu mai primi acest tip de comunicare.

Ne asumăm să respectăm drepturile dumneavoastră conform REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ("Regulamentul")  și  în cazul în care ne solicitați pe adresa noastră de contact, să corectăm, blocăm, ștergem sau anonimizam, date a căror procesare nu respectă prevederile Regulamentului sau să numai folosim datelor dumneavoastră personale, va vom răspunde la această cerere în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Confirmăm faptul că vom respectă drepturile conferite prin Regulament, așa cum acestea sunt menționate în prezentul Regulament, cele prevăzute de Legea 365/2002 privind comerțul electronic și de Ordonanță 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În conformitate cu prevederile art. 32 din Regulament vom implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor care pot interveni cu privire la drepturile și libertățile persoanelor fizice și vom face o evaluarea periodică cu privire la eficacitatea acestora.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altor utilizatori sau de a modifică conținutul siteului, de a afecta performanță serverului utilizat de site va fi considerată tentativă de fraudare a siteului și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva celor care au încercat acest fapt.

XI. MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Ne rezervăm dreptul de a ne modifică, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifică prezența notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezența notă de informare. Orice modificare va fi actualizată pe site.


XII. COPYRIGHT
Întregul conținut al site-ului - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date - este proprietatea Nutribalance și a furnizorilor săi și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.